• Lưỡi cưa cuộn

  • Mã sản phẩm: RRR
  • Nhà sản xuất: Roentgen
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành:
  • Giá sản phẩm: 1.450.000 vnđ

Rontgen RRR flexback

Được sử dụng cho máy cưa vòng đứng (vertical bandsaw machine)

Dùng để các loại vật liệu như: sắt, kim loại màu, gỗ cứng

qui cách:

STT Qui cách Bước răng (TPI)
1 6 x 0,65 mm 4, 6, 8,10,14,18,24
2 8 x 0,65 mm 4, 6, 8,10,14,18,24
3 10 x 0,65 mm 4, 6, 8,10,14,18,24
4 13 x 0,65 mm 3, 4, 6, 8,10,14,18,24
5 16 x 0,80 mm 2, 3, 4, 6, 8,10,14,18,24
6 20 x 0,80 mm 2, 3, 4, 6, 8,10,14,18,24
7 25 x 0,90 mm 2, 3, 4, 6, 8,10,14,18,24

pro-die.jpg

Lưỡi cưa vòng Amada HFA 330

Mã SP: HFA 330
Giá: 00 vnđ

Lưỡi cưa Amada 400

Mã SP: Amada 400
Giá: 950.000 vnđ

Lưỡi cưa lọng

Mã SP: FB
Giá: 1.350.000 vnđ

Lưỡi cưa vòng răng hợp kim HM-Titan

Mã SP: HM-Titan Forte C
Giá: 00 vnđ

lưỡi cưa Amada 650

Mã SP: Amada 650
Giá: 00 vnđ

Lưỡi cưa vòng Amada 300

Mã SP: Amada 300
Giá: 630.000 vnđ

Lưỡi cưa hạt Carbide

Mã SP:
Giá: 00 vnđ

Lưỡi cưa chuyên Inox

Mã SP: RP Master
Giá: 650.000 vnđ

Lưỡi cưa vòng sản xuất tại Đức

Mã SP: Bi-alfa Cobalt M42
Giá: 600.000 vnđ

Lưỡi cưa Amada 450

Mã SP: Amada450
Giá: 00 vnđ

Lưỡi cưa vòng Amada 250

Mã SP: Amada 250
Giá: 600.000 vnđ

Lưỡi cưa cuộn

Mã SP: RRR
Giá: 1.450.000 vnđ