Mitutoyo
Thương hiệu thiết bị đo nổi tiếng của Nhật
Manufacturer > Mitutoyo

Vernier Caliper Standard

Mã SP: 530-312
Giá: 00 vnđ

ABSOLUTE Digimatic Caliper

Mã SP: 500-173
Giá: 00 vnđ

ABSOLUTE Digimatic Caliper

Mã SP: 500-197-20
Giá: 00 vnđ

ABSOLUTE Digimatic Caliper

Mã SP: 500-196-20
Giá: 00 vnđ