• Bàn đá granit

  • Mã sản phẩm:
  • Nhà sản xuất: Moore & Wright
  • Xuất xứ: UK
  • Bảo hành:
  • Giá sản phẩm: 00 vnđ

THÔNG SỐ BÀN ĐÁ

Model Thông số Giá
MW800-01 300 x 300mm  
MW800-03 300 x 400mm  
MW800-05 400 x 500mm  
MW800-07 500 x 500mm  
MW800-09 500 x 600mm  
MW800-11 500 x 700mm  
MW800-13 600 x 800mm  
MW800-15 800 x 800mm  
MW800-17 1000 x 1000mm  
MW810-01 400 x 250 x 70 (grade 0)  
MW810-02 400 x 400 x 100 (grade 0)  
MW810-03 630 x 400 x 100 (grade 0)  
MW810-04 630 x 630 x 100 (grade 0)  
MW810-05 1000 x 630 x 150 (grade 0)  
MW810-06 1000 x 1000 x 150 (grade 0)  
MW810-07 1600 x 1000 x 200 (grade 0)  
MW810-08 2000 x 1000 x 250 (grade 0)  
MW810-09 2000 x 1600 x 300 (grade 0)  
MW810-10 3000 x 2000 x 500 (grade 0)  
MW810-11 4000 x 2000 x 500 (grade 0)  BAN-MAP-(2).gifban-đa-granite-gia-re.jpg

Bàn đá granit

Mã SP:
Giá: 00 vnđ