• Lưỡi cưa đĩa hợp Kim Iwasaw (chuyên cưa thép)

  • Mã sản phẩm: CSB
  • Nhà sản xuất: Iwasaw
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Bảo hành: 0
  • Giá sản phẩm: 00 vnđ

Lưỡi cưa chuyên dùng cho máy cưa đĩa tự động
Chuyên cưa thép và thép không gỉ (thanh đặc và ống)
■ For Steel & Stainless Bars and Pipes
            

     

iwasaw-(1).jpg

Máy cưa Super cut 235

Mã SP: supercut235
Giá: 12.900.000 vnđ

Máy cưa Evolution Evosaw 355

Mã SP: Evosaw355
Giá: 12.900.000 vnđ

Lưởi cưa đĩa PVD TiCn

Mã SP: PVD TiCn
Giá: 00 vnđ

Lưỡi cưa thép cho máy Evolution và Jepson

Mã SP: Iwasaw 355
Giá: 2.080.000 vnđ

Máy cưa tua chậm Bosch GCD12JL

Mã SP: GCD12JL
Giá: 9.600.000 vnđ

Lưỡi cưa đĩa hợp kim

Mã SP: DCB
Giá: 00 vnđ

Lưỡi cưa đĩa PVD RED BARON

Mã SP: PVD RED BARON
Giá: 00 vnđ

Đĩa cưa inox cho máy LC 1230 và Bosch GCD 12jL

Mã SP: Iwasaw 305
Giá: 2.040.000 vnđ

Máy cưa đĩa hợp kim Makita

Mã SP: LC1230
Giá: 8.600.000 vnđ

Lưởi cưa đĩa PVD TiN

Mã SP: PVD TiN
Giá: 00 vnđ

đĩa cưa thép cho máy makita và Bosch

Mã SP: iwasaaw
Giá: 1.740.000 vnđ

Máy cưa đĩa hợp kim Jepson 9435

Mã SP: 9435
Giá: 13.800.000 vnđ

Lưởi cưa đĩa PVD TiAln

Mã SP: PVD TiAln
Giá: 00 vnđ

Lưởi cưa đĩa Vapo Steam Treated

Mã SP: HSS DM05
Giá: 00 vnđ

Máy cưa đĩa evolution R210CMS

Mã SP: R210CMS
Giá: 3.280.000 vnđ