• Kính hiển vi Stereo

  • Product Code: XT6024
  • Manufacturer: Rontgen
  • Original: China
  • Warranty: 12 tháng
  • Price: 00 vnđ

xt6012-spec.jpg

High Quality Zoom Stereo Microscope

Mã SP: XTL 6745T-B1
Giá: 00 vnđ

Zoom Stereo Microscope

Mã SP: XTL 7045-B1
Giá: 00 vnđ

Kính hiển vi Stereo

Mã SP: XT6024
Giá: 00 vnđ